Liên kết chặt chẽ, phối hợp nhịp nhàng, hợp tác toàn diện trong phát triển du lịch
Liên kết chặt chẽ, phối hợp nhịp nhàng, hợp tác toàn diện giữa các bộ, ngành, địa phương để phát triển du lịch

Trong 10 tháng năm 2023, du lịch là điểm sáng trong phục hồi và phát triển kinh tế, với 99 triệu lượt khách nội địa, 10 triệu khách quốc tế, vượt kế hoạch năm 2023 là 8 triệu khách; tổng thu từ khách du lịch đạt trên 580 nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên, bên cạnh những tiềm năng và lợi thế phát triển, du lịch Việt Nam vẫn còn không ít tồn tại, hạn chế. Trong đó, liên kết phát triển du lịch giữa các bộ, ngành, địa phương chưa hiệu quả; sản phẩm du lịch chưa thật sự đặc sắc, dịch vụ gia tăng giá trị cho khách du lịch chưa nhiều; công tác xúc tiến, quảng bá, quản lý du lịch chưa chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả.

Đối với Thái Nguyên, tỉnh đã chú trọng khai thác gắn với bảo vệ nguồn tài nguyên du lịch; nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch; quan tâm đào tạo nguồn nhân lực; trú trọng triển khai các hoạt động hợp tác liên kết với các tỉnh, thành phố trong cả nước và quốc tế; tăng cường đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ 4.0 trong hoạt động giới thiệu, quảng bá, xúc tiến và hợp tác du lịch.

Nhấn mạnh phương châm “liên kết chặt chẽ, phối hợp nhịp nhàng, hợp tác toàn diện”, Thủ tướng Chính phủ đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ, ngành, địa phương trong việc xây dựng Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; hoạch định chính sách, điều hành, chỉ đạo đổi mới tư tuy về quản lý và phát triển du lịch; chú trọng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực du lịch, bảo đảm đủ về số lượng, cân đối về cơ cấu ngành nghề và chất lượng, xây dựng các mô hình, sản phẩm du lịch mới, độc đáo trên cơ sở tiềm năng khác biệt, lợi thế cạnh tranh; cùng với đó, đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam trên nhiều nền tảng; tăng cường quản lý môi trường du lịch, bảo tồn và phát huy các giá trị tự nhiên, văn hóa; bảo đảm an ninh, an toàn cho du khách; đẩy nhanh chuyển đổi số; hình thành và phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh ở Việt Nam./.