Khu vực 6 tỉnh Thái Nguyên - Bắc Kạn - Hà Giang - Cao Bằng - Lạng Sơn - Bắc Giang, có vị trí quan trọng trong bản đồ du lịch Việt Nam. Là nơi hội tụ nhiều nguồn tài nguyên và tiềm năng về du lịch. Cùng với sự phát triển du lịch của cả nước, du lịch vùng Việt Bắc những năm qua đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, các tỉnh vùng Việt Bắc chủ yếu phát triển theo chiều rộng thông qua khai thác thô tài nguyên du lịch, sự phát triển của du lịch các địa phương còn chưa tương xứng với vị thế và tiềm năng to lớn của khu vực.

Tại hội nghị, đại diện Hiệp hội Du lịch 6 tỉnh đã cùng nhau thẳng thắn trao đổi, đề xuất nội dung, đưa ra những giải pháp liên kết, hợp tác trong phát triển du lịch; tạo ra sự gắn kết giữa các địa phương với mục tiêu phát triển du lịch bền vững… Từ đó, tạo bước đột phá, chuyển từ du lịch Điểm sang Vùng, xây dựng hình ảnh điểm đến du lịch vùng Việt Bắc hiện đại, bản sắc, chất lượng, thân thiện và an toàn.

Hợp tác liên kết phát triển Hiệp hội Du lịch 6 tỉnh Việt Bắc mở rộng
Các đơn vị ký kết hợp tác liên kết phát triển

Trên cơ sở thoả thuận giữa các Hiệp hội, Hiệp hội du lịch 6 tỉnh Việt Bắc mở rộng đã cùng nhau thống nhất Quy chế phối hợp "liên kết hợp tác phát triển du lịch - cụm Hiệp hội Du lịch 6 tỉnh Việt Bắc mở rộng” giai đoạn 2023-2030, với những nội dung phối hợp trong công tác hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch; hoạt động xúc tiến quảng bá, xây dựng thương hiệu du lịch; hoạt động đào tạo nguồn nhân lực, trao đổi thông tin, học tập kinh nghiệm trong phát triển kinh doanh du lịch và phối hợp liên kết xây dựng sản phẩm du lịch, thu hút đầu tư trong lĩnh vực dịch vụ du lịch./.