Hội thi Khiêu vũ thể thao - Dân vũ lần thứ Nhất năm 2023
Hội thi Khiêu vũ thể thao - Dân vũ lần thứ Nhất năm 2023

Hội thi gồm 2 nội dung: Khiêu vũ thể thao, với nội dung đôi và khiêu vũ tập thể; nội dung thi dân vũ, mỗi đoàn cử 1 đội thi với số lượng từ 20-50 người. Sử dụng nhạc nền là các bài hát ca ngợi quê hương, đất nước, tuổi trẻ, ca ngợi gia đình và truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam.

Hội thi nhằm khuyến khích phong trào luyện tập khiêu vũ thể thao, dân vũ trong các tầng lớp nhân dân, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, thúc đẩy phong trào văn hóa, văn nghệ trên địa bàn thành phố phát triển mạnh mẽ hơn nữa.