Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 6, khóa XX
Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến vào 19 nội dung quan trọng liên quan đến việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 trên các lĩnh vực: xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; các nội dung về phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh; công tác đối ngoại của tỉnh… đồng thời cho chủ trương đối với một số dự án đầu tư quan trọng và tiến hành công tác tổ chức, cán bộ.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao các ý kiến trao đổi, thảo luận của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các đại biểu thể hiện sự nghiên cứu nghiêm túc, sâu sắc và đồng tình, thống nhất cao với các nội dung trình tại hội nghị. Đối với dự thảo 03 đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, 06 kế hoạch của UBND tỉnh trong giai đoạn 2021-2025, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy tiếp thu ý kiến của các đại biểu để hoàn thiện văn bản, triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy trình, quy định. Đối với Dự án đầu tư xây dựng Khu công nghệ thông tin tập trung Yên Bình, đồng ý về chủ trương đối với đề xuất của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh; đồng thời lưu ý, việc thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư phải bảo đảm khách quan, minh bạch, đúng quy định của pháp luật; lựa chọn được nhà đầu tư có năng lực, tâm huyết để sớm đưa dự án vào hoạt động, góp phần thu hút các doanh nghiệp công nghệ cao đầu tư vào tỉnh. Đối với các nội dung sửa đổi, bổ sung các quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử và các tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp thu các ý kiến, rà soát kỹ lưỡng theo các quy định của Trung ương, hoàn thiện văn bản trình xin ý kiến Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; đồng thời, hoàn thiện quy định để trình ký ban hành và tổ chức thực hiện theo quy định.

Về một số nhiệm vụ công tác trọng tâm trong tháng 03/2021 và thời gian tiếp theo, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, cần tiếp tục thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng, chống dịch bệnh COVID-19 có hiệu quả, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; thực hiện tốt các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ người lao động, bảo đảm an sinh xã hội; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tiếp tục xây dựng các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại theo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 bảo đảm tiến độ, chất lượng, để trình tại các Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong tháng 03/2021; chuẩn bị tốt Chương trình phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và hưởng ứng thực hiện chương trình "trồng mới 1 tỷ cây xanh góp phần phát triển bền vững đất nước, giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức; chỉ đạo thực hiện tốt Lễ giao nhận quân năm 2021, bảo đảm trang trọng, đúng kế hoạch, thời gian vào ngày 27/02/2021. Đảng đoàn HĐND tỉnh phối hợp với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị tốt các nội dung của Kỳ họp tổng kết HĐND tỉnh khóa XIII. Cùng với đó, chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, phản động, nhất là trong thời gian chuẩn bị và diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp. Thực hiện nghiêm các giải pháp kiềm chế và đẩy lùi tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông, phòng, chống cháy, nổ, tạo sự bình yên trong nhân dân./.