hoi nghi ban thuong vu tinh uy lan thu 42 khoa xix nhiem ky 2012 2020 hoan thanh nhiem vu de ra
Toàn cảnh Hội nghị

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương và trách nhiệm, Hội nghị đã hoàn thành việc kiểm điểm đối với tập thể Ban Thường vụ và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018. Đồng thời cho ý kiến vào 7 nội dung về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và chuẩn bị Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Các nội dung đã được các đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận và cơ bản thống nhất. Đối với việc kiểm điểm tập thể, cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nội dung thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đều tập trung nghiên cứu và thảo luận cụ thể, sát với tình hình thực tế.

Theo đó, các đồng chí đã chủ động xây dựng báo cáo tự kiểm điểm cá nhân theo đúng hướng dẫn và quy định, các ý kiến tham gia góp ý được các đồng chí nghiêm túc tiếp thu, giải trình và có hướng khắc phục hạn chế trong thời gian tới. Hội nghị đã bỏ phiếu đánh giá mức hoàn thành nhiệm vụ của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIX đảm bảo dân chủ, chất lượng.

Đối với 7 nội dung về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và chuẩn bị cho Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Thường trực Tỉnh ủy đã tiếp thu ý kiến của các đại biểu để hoàn chỉnh trước khi ban hành. Để chủ động thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đặc biệt là trong những ngày đầu năm 2019 và dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị căn cứ tình hình thực tế cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Trong đó thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tăng cường công tác tuyên truyền về các hoạt động của tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán, về kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, về những thành tựu nổi bật của tỉnh thời gian qua. Công tác thi đua, khen thưởng, công tác nhân sự cũng cần được triển khai kịp thời. Đồng chí cũng yêu cầu các cấp, các ngành chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời tổ chức các hoạt động đối thoại với nhân dân, doanh nghiệp, đặc biệt là những vấn đề dư luận quan tâm, không để các vụ việc kéo dài, làm ảnh hưởng đến lòng tin của nhân dân.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 ngay từ những ngày đầu năm. Trong đó, chú trọng rà soát các chỉ tiêu, mục tiêu còn thấp so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra để có giải pháp thực hiện; tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình trọng điểm, các hoạt động sau Hội nghị xúc tiến đầu tư...

Để Tết Nguyên đán Kỷ Hợi diễn ra an toàn, tiết kiệm, đảm bảo nhân dân vui tết đón xuân, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các ngành, địa phương chỉ đạo quyết liệt trong công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại; thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, chăm lo đời sống cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người nghèo; đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đồng thời chuẩn bị tốt cho công tác tuyển chọn và gọi quân nhân nhập ngũ trong thời gian tới./.