hoi nghi ban thuong vu tinh uy lan thu 34 thang 5 cho y kien vao 12 noi dung quan trong
Các đại biểu dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà truyền thống Tỉnh ủy

Trước khi vào nội dung chính phiên họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND tỉnh, UBMTTQ tỉnh đã tiến hành làm lễ dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà truyền thống Tỉnh ủy nhân kỷ niệm 128 năm ngày sinh của Người (19/5/1890 – 19/5/2018).

Trước anh linh Chủ tịch HCM, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu nguyện suốt đời phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí tập thể trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo để Thái Nguyên ngày càng phát triển trên tất cả các mặt công tác; xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội.

hoi nghi ban thuong vu tinh uy lan thu 34 thang 5 cho y kien vao 12 noi dung quan trong
Toàn cảnh Hội nghị

Ngay sau khi làm lễ dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 34 đã được diễn ra theo đúng kế hoạch. Tại Hội nghị lần này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến 12 nội dung gồm; Báo cáo dự kiến nội dung và công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XIII; Báo cáo kết quả 2 năm thực hiện Đề án “Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2016 – 2020"; Kết quả 2 năm thực hiện chương trình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016 – 2020”; Kết quả thực hiện Đề án tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững tỉnh Thái Nguyên; Báo cáo hoạt động của Thường trực Tỉnh ủy từ sau Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 33; Báo cáo tiến độ triển khai thực hiện các dự án thuộc dự án Khu du lịch Hồ Núi Cốc và 9 dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt Sông cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ Sông cầu; Báo cáo định hướng phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên đến năm 2030; Báo cáo tiến độ công tác chuẩn bị Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên năm 2018 và công tác tổ chức cán bộ.

Các ý kiến đóng góp đã thể hiện tinh thần trách nhiệm và quyết tâm chính trị của tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với việc thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án đang triển khai trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, Thường trực Tỉnh ủy sẽ lựa chọn, tiếp thu và giao cho các cơ quan tham mưu, hoàn chỉnh, tiếp tục thực hiện các quy trình tiếp theo.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: các ban cán sự đảng, đảng đoàn, cấp ủy các cấp; các địa phương, cơ quan, đơn vị và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị được phân công phụ trách, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt việc triển khai tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh, đảm bảo đánh giá đầy đủ, toàn diện theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương.

Chủ động nghiên cứu nội dung nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7 về “Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” để tham mưu, đề xuất với Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét trong việc thực hiện Đề án số 09 và Kế hoạch số 79 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 18, 19 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá các tiềm năng, lợi thế, của tỉnh, góp phần tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên năm 2018.

Khẩn trương hoàn thiện việc biên tập cuốn sách và các tác phẩm văn học nghệ thuật về những công lao đóng góp và sự hy sinh anh dũng của các liệt sỹ Đại đội 915, Đội Thanh niên xung phong 91, tỉnh Bắc Thái.

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân không nghe, không tin, không theo các tà đạo, đạo lạ, các tổ chức hoạt động trái pháp luật. Tích cực triển khai các nội dung phục vụ Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị năm 2018 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo chương trình, kế hoạch của Trung ương.

Về lĩnh vực phát triển kinh tế, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin, kinh nghiệm và sự hỗ trợ của các cơ quan Trung ương; chủ động, kịp thời có các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; tiếp tục thực hiện các giải pháp cần thiết để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án lớn trên địa bàn đảm bảo theo đúng quy trình, quy định của pháp luật.

Tích cực chuẩn bị tốt các điều kiện và nội dung để tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh. Chú trọng công tác quản lý thu ngân sách nhà nước, phấn đấu hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu ngân sách năm 2018.

Bên cạnh đó cần thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, các lĩnh vực văn hóa xã hội, giáo dục, y tế... Tổ chức thành công Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh và phiên chất vấn của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018.

Chủ động các phương án phòng chống thiên tai, đặc biệt là lũ quét và sạt lở đất đảm bảo an toàn cho người dân.

Về lĩnh vực an ninh quốc phòng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh.

Cùng ngày, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên cũng đã tiếp sóng trực tuyến Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 5/2018. Dự Hội nghị có các đồng chí là Thường trực Đảng ủy Khối, lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy Khối, các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc; báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội của Đảng ủy Khối.

Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh quán triệt lãnh đạo các chi, đảng bộ tiếp tục quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tuyên truyền hoạt động trái phép của các tà đạo, tổ chức tự xưng trên địa bàn tỉnh để cán bộ, đảng viên nhận biết và không tham gia; tuyên truyền các chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước và đẩy mạnh tuyên truyền các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng của đất nước, địa phương.