Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào mội số nội dung trình HĐND tỉnh
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị đã thông qua văn bản của Đảng đoàn HĐND tỉnh về việc bổ sung nội dung trình tại Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XIII. Trong đó có báo cáo về chủ trương đầu tư 02 dự án do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm chủ đầu tư, bao gồm xây dựng trụ sở cho Ban chỉ huy Quân sự cấp xã tại 18 xã trên địa bàn tỉnh với tổng kinh phí khoảng 30 tỷ đồng, thời gian dự kiến thực hiện trong năm 2021, bằng nguồn vốn đầu tư công; thông qua chủ trương đầu tư dự án Công ty TNHH DBG Technology (Việt Nam) tại Khu công nghiệp Yên Bình với quy mô đầu tư khoảng 1,8 nghìn tỷ đồng.

Trên cơ sở các ý kiến tham gia của các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hội nghị cơ bản thông qua các nội dung và thống nhất trình HĐND tỉnh quyết định theo thẩm quyền tại kỳ họp thứ 12./.