ho i cuu chien binh ti nh tha i nguyen ta p hua n nghi di nh so 1572016 cu a chi nh phu
Toàn cảnh Hội nghị

Nghị định ban hành lần này có một số thay đổi cụ thể như ngoài đối tượng được quy định tại điều 2 của Pháp lệnh Cựu chiến binh và điều 3 trong Nghị định số 150/2006/NĐ-CP của Chính phủ, về công nhận là cựu chiến binh Việt Nam gồm: Cán bộ, chiến sĩ dân quân, tự vệ, du kích tập trung ở miền Bắc từ ngày 27-1-1973 trở về trước (ngày ký Hiệp định Pari chấm dứt chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ở miền Bắc), đã tham gia chiến đấu, trực tiếp phục vụ chiến đấu ở đơn vị tập trung theo quyết định thành lập hoặc giao nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền.

Cán bộ, chiến sĩ dân quân, tự vệ, du kích ở miền Nam từ ngày 30-4-1975 trở về trước, đã tham gia chiến đấu, trực tiếp phục vụ chiến đấu theo sự quản lý, phân công hoặc giao nhiệm vụ của tổ chức, cơ sở cách mạng có thẩm quyền; Các chế độ chính sách, quyền lợi của Cựu chiến binh được nhà nước quy định. Nghị định số 157/2016/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành và có hiệu lực thi hành từ ngày 15-1-2017, đang được các cấp hội Cựu chiến binh trên toàn quốc tổ chức tập huấn, tuyên truyền để Nghị định sớm đi vào cuộc sống.