4 ý kiến, kiến nghị được khảo sát gồm: việc đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm, rà soát, đầu tư, nâng cấp hệ thống điện phục vụ đời sống sinh hoạt và sản xuất của nhân dân xã Nam Hòa; kiến nghị đầu tư sửa chữa, nâng cấp tuyến đường ĐT 266C từ xã Tân Lợi (huyện Đồng Hỷ) đi xã Tân Khánh (huyện Phú Bình). Ý kiến cử tri xóm Đá Gân, xã Đồng Liên phản ánh 2 đầu cầu Đá Gân xuống cấp nghiêm trọng, đề nghị tỉnh sớm có chỉ đạo khắc phục, đảm bảo ATGT cho người dân và ý kiến cử tri phường Tân Thành đề nghị tỉnh kiểm tra hoạt động của Doanh nghiệp Trung Thành, Doanh nghiệp Bắc Thái trong hoạt động sản xuất gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến nguồn nước, gây tiếng ồn và bụi bẩn các hộ dân xung quanh.

Qua khảo sát trực tiếp đối với 4 ý kiến, kiến nghị của cử tri ở các địa phương cho thấy, UBND tỉnh đã chỉ đạo, đôn đốc các ngành chức năng liên quan giải quyết từng nội dung cụ thể. Đến nay, có 2 ý kiến đã giải quyết xong, còn 2 ý kiến, kiến nghị đang được từng bước giải quyết. Tuy nhiên, quá trình khảo sát cũng cho thấy một số nội dung chưa được giải quyết theo văn bản trả lời của UBND tỉnh và các đơn vị liên quan, đồng thời phát sinh thêm một số ý kiến, kiến nghị khác. Kết quả đợt khảo sát sẽ căn cứ để HĐND tỉnh Thái Nguyên tổ chức giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri đối với UBND tỉnh trong thời gian tới.