Giao ban Cộng tác viên dư luận xã hội tháng 6 năm 2022
Toàn cảnh hội nghị.

Trong tháng 6, các cộng tác viên dư luận xã hội đã phản ánh nhiều nội dung mà cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn tỉnh quan tâm như: kết quả Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; công tác phòng, chống dịch COVID-19, dịch sốt xuất huyết; tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội, công tác ứng phó và phòng, chống thiên tai, giá cả thị trường tăng cao, đặc biệt là giá xăng ảnh hưởng đến đời sống nhân dân...

Định hướng những vấn đề, nội dung mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội cần quan tâm nắm bắt trong tháng 7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị một số nội dung như: Tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh; các luồng dư luận về triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XIII); công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tình hình thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm của tỉnh; kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sỹ 27/7, quan tâm công tác dân tộc tôn giáo, lĩnh vực giáo dục đào tạo.../.