Giao ban cộng tác viên dư luận xã hội tháng 12/2020
Toàn cảnh hội nghị

Trong tháng 11, dư luận xã hội trên địa bàn đã dành nhiều quan tâm tới diễn biến bầu cử Tổng thống Mỹ, tình hình dịch COVID-19 trên thế giới; việc lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII; diễn biến Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIV; ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại miền Trung; tình hình dịch tả lợn Châu Phi và một số vụ việc dư luận nhân dân quan tâm tại các đơn vị, địa phương, như: tình trạng thiếu biên chế giáo viên và bất cập trong thuê khoán hợp đồng giáo viên; kết quả quan trắc không khí tại Thái Nguyên; tình trạng xe tải trọng lớn lưu thông tại các đô thị trong giờ cao điểm gây tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông;...

Về một số định hướng trong thời gian tới, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cần tập trung làm tốt công tác nắm bắt dư luận xã hội trong quá trình tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX ở các đơn vị, địa phương; những nội dung được Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIV và Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh thông qua; các vấn đề thời sự thế giới, khu vực, trong nước và trong tỉnh; diễn biến công tác phòng, chống dịch COVID-19; tỉnh hình chống phá của các thế lực thù địch trên không gian mạng; tăng cường tuyên truyền các thông tin tích cực, gương người tốt, việc tốt; đồng thời tiếp tục đổi mới về cách làm, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trong điều tra, nắm bắt, định hướng dư luận xã hội./.