giam sat viec thuc hien ket luan tai cac hoi nghi tiep xuc doi thoai
Toàn cảnh hội nghị

Theo Kết luận số 91 ngày 9/1/2017 của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân huyện Đại Từ, có 5 nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Đại Từ. 8 nội dung được Thường trực Tỉnh ủy giao cho UBND huyện phối hợp với các sở, ngành của tỉnh giải quyết. Đến nay, 13 nội dung đều đã được huyện Đại Từ và các sở, ngành của tỉnh xem xét, nghiên cứu giải quyết. Trong đó, có 8 nội dung đã giải quyết xong, như: xử lý vấn đề ô nhiềm môi trường tại bãi rác thải xã Bình Thuận; xem xét giải quyết chế độ chính sách với người có công nhưng bị mất hồ sơ gốc; phương án chuyển đổi mục đích sử dụng diện tích đất không thể canh tác để sản xuất cây trồng khác phù hợp; đẩy nhanh tiến độ cấp mới, cấp đổi và cấp chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; làm rõ trách nhiệm quản lý Nhà nước và việc chấp hành chính sách, pháp luật của Công ty Đại Việt trong quá trình nạo vét, khai thác cát sỏi khu vực lòng Hồ Núi Cốc,…Các ý kiến còn lại đang được tích cực giải quyết theo lộ trình.

Sau khi nghe các ý kiến giải trình của các cơ quan, đơn vị, kết luận buổi giám sát, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đánh giá cao sự vào cuộc của huyện Đại Từ và các sở, ngành của tỉnh trong phối hợp giải quyết các ý kiến, kiến nghị mà cử tri và nhân dân trên địa bàn phản ánh. Đối với các ý kiến đang được xem xét giải quyết, cần sớm có phương án giải quyết triệt để. Đối với các nội dung đã giải quyết xong cần thông tin rộng rãi để cử tri và nhân dân được biết và phản hồi. Các kiến nghị tại buổi giám sát sẽ được Thường trực MTTQ tỉnh tiếp thu, tổng hợp báo cáo Thường trực Tỉnh ủy theo quy định./.