Huyện ủy Đồng Hỷ đối thoại trực tiếp thường kỳ với nhân dân
Toàn cảnh Hội nghị

Nhân dân địa phương bày tỏ vui mừng trước thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời tiếp tục kiến nghị một số vấn đề liên quan tới chế độ phụ cấp cho hoạt động của cán bộ không chuyên trách ở cơ sở, chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, vấn đề xây dựng nông thôn mới, hạ tầng giao thông nông thôn xuống cấp, việc chi trả các chế độ người có công và chế độ cho giáo viên thuê khoán tại các nhà trường.

Các phòng, ban liên quan của UBND huyện đã trực tiếp giải đáp các kiến nghị của nhân dân, đối với một số vấn đề ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống hàng ngày của người dân, lãnh đạo huyện đã chỉ đạo giải quyết sớm và báo cáo cụ thể với Thường trực Huyện ủy.