doi thoai tiep xuc cu tri huyen vo nhai
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã trao nguồn kinh phí 1 tỷ đồng hỗ trợ làm nhà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn huyện Võ Nhai; Ngân hàng Cổ phần Thương mại Công thương Việt Nam cũng đã trao tặng 3 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng và nâng cấp trường Mầm non Liên Cơ, thị trấn Đình Cả.

Tại hội nghị, các cử tri đã được thông tin nhanh kết quả Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XIV và dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XIII. Theo đó, tại Kỳ họp thứ 8 vừa qua, Quốc hội đã xem xét và thông qua 11 dự án luật và 17 Nghị quyết và cho ý kiến vào dự thảo 10 dự án luật khác. Đối với Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khoá XIII dự kiến sẽ diễn ra trong 4 ngày, từ 9 - 12/12/2019. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ thảo luận và quyết nghị 24 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến vào nhiều vấn đề có tác động lớn liên quan đến các cơ chế, chính sách và sự phát triển của tỉnh trong những năm tiếp theo.

Hội nghị cũng đã nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp năm 2020 của huyện Võ Nhai và Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cán bộ, nhân dân, cử tri trên địa bàn huyện, gồm 9 nội dung bằng văn bản và 5 nội dung trao đổi trực tiếp tại hội nghị, tập trung vào một số nhóm vấn đề như: chính sách dân tộc, giao thông, xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, chế độ chính sách đối với người có công và các gia đình chính sách; vấn đề hỗ trợ việc làm, hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; cơ chế hỗ trợ kinh phí giải phóng mặt bằng xây dựng chợ và Trung tâm văn hóa thể thao cấp xã; giải pháp đối với vấn đề chợ Dân Tiến; y tế, giáo dục và đào tạo và một số vướng mắc phát sinh sau khi sắp xếp, sáp nhập các xóm, tổ dân phố trên địa bàn,...

Với tinh thần đổi mới công tác tiếp xúc cử tri, gắn liền với đối thoại trực tiếp với nhân dân theo hướng gần dân, trọng dân, trên tinh thần cầu thị, cởi mở và thẳng thắn, tại buổi tiếp xúc, đối thoại lần này, các ý kiến, kiến nghị đã được đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo huyện Võ Nhai tiếp thu, trả lời, làm rõ từng nội dung cụ thể theo thẩm quyền ngay tại buổi tiếp xúc, đối thoại. Đối với một số nội dung cần có thời gian để xác minh, làm rõ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao cho các cơ quan chức năng nghiên cứu, giải quyết đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh một số nội dung quan trọng của Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV và Hội nghị lần thứ XI, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII; đồng thời thông tin nhanh một số kết quả nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh Thái Nguyên trong năm 2019 và sau 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Ghi nhận những ý kiến tâm huyết và trao đổi thẳng thắn của cử tri, đồng chí yêu cầu Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn sớm giải quyết các vấn đề cử tri kiến nghị; đồng thời thông tin bằng văn bản để cử tri và nhân dân được biết; HĐND, Ủy ban MTTQ các cấp cần chủ động theo dõi, thực hiện chức năng giám sát đối với các nội dung liên quan đến việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đồng chí cũng mong muốn cử tri trên địa bàn chia sẻ với những khó khăn, thách thức của địa phương; đồng thời tiếp tục có những đóng góp tích cực, qua đó góp phần xây dựng huyện Võ Nhai nói riêng và tỉnh Thái Nguyên nói chung ngày càng phát triển. Đối với các ý kiến thuộc thẩm quyền của Trung ương, Đoàn đại biểu Quốc hộitỉnh sẽ tiếp thu, tổng hợp để gửi tới Quốc hội và các cơ quan liên quan nghiên cứu giải quyết.

Trước những đổi mới trong tổ chức tiếp xúc, đối thoại với cử tri của các cơ quan dân cử, cùng những chỉ đạo sâu sát của Thường trực Tỉnh ủy, nội dung trả lời rõ ràng, thấu đáo của lãnh đạo UBND tỉnh, cử tri bày tỏ niềm phấn khởi và tin tưởng vào sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới.

Nhân dịp này, thực hiện phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau" năm 2019, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã trao nguồn kinh phí 1 tỷ đồng hỗ trợ làm nhà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn huyện Võ Nhai. Ngân hàng Cổ phần Thương mại Công thương Việt Nam cũng đã trao tặng 3 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng và nâng cấp trường Mầm non Liên Cơ, thị trấn Đình Cả./.