giam sat moi truong bang cac tram quan trac tu dong
Hệ thống xử lý khí thải của Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên

Để đảm bảo các yếu tố về môi trường, Công ty Cổ phần xi măng La Hiên đã đầu tư hệ thống lọc bụi tĩnh điện đạt 98%. Hệ thống xử lý khí thải hoạt động theo dây chuyền khép kín, theo đó, sẽ giảm lượng SO2 trong khí thải. Để thuận tiện cho các cơ quan chức năng quản lý về môi trường cũng như giúp Công ty kiểm soát tốt hơn quá trình nung luyện góp phần giảm tiêu hao năng lượng. Công ty đã chủ động đầu tư 2 Trạm Quan trắc tự động, 8 vị trí với chi phí đầu tư trên 10 tỷ đồng.

Ông Lê Bá Chức, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần xi măng La Hiên cho biết: "Sau khi lắp đặt xong, chúng tôi đã kết nối về Sở Tài nguyên và Môi trường, hiện nay tất cả những thông số về môi trường đã đạt theo tiêu chuẩn Việt Nam và đã được giám sát.

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Yên Bình, thị xã Phổ Yên cũng là một trong những đơn vị trên địa bàn tỉnh sớm lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động từ tháng 7/2014. Hiện, đơn vị đang xử lý nước thải cho 5 doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Yên Bình, với lượng xả thải 35.000m3/ngày.

Ông Đinh Thế Trung, Phó Ban Quản lý Dịch vụ và Tiện ích Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Yên Bình chia sẻ: "Bất kỳ thông số nào đều được hiển thị trực tiếp trên màn hình tại trạm và đồng thời các tín hiệu này sẽ được đưa về màn hình riêng để vận hành, hay tất cả những cán bộ phụ trách có thể kiểm soát các thông số này. Các số này thì đều được đặt như thế giới hạn để khi mà có sự biến thiên thay đổi vì nó sẽ có cảnh báo".

giam sat moi truong bang cac tram quan trac tu dong
Hệ thống xử lý nước thải của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Yên Bình

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã có 25 trạm quan trắc tự động của 9 doanh nghiệp được lắp đặt, trong đó, 23 trạm đã truyền dữ liệu về Sở Tài Nguyên và Môi trường, 2 trạm đang trong quá trình hoàn thiện lắp đặt.

Theo bà Trần Thị Minh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Quan trắc Tài Nguyên và Môi trường Thái Nguyên: "Kết quả trắc nghiệm online hiện nay khá là tương đồng với nhau, Trạm quan trắc online cũng phải kiểm soát chất lượng chặt chẽ với các trạm quan trắc khí thải tự động cố định. Trước khi mà họ báo Sở Tài nguyên môi trường để kiểm tra, đánh giá thì họ phải chủ động đánh giá trước, thứ nhất là đánh giá các điều kiện về vị trí lắp đặt theo đúng Thông tư 24 hay không để đảm bảo là điểm thu mẫu của mình có đảm bảo đúng, phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật cho phép; thứ hai là họ sẽ đánh giá mức độ sai số tương đối... đảm bảo kết quả đo kích thước mà đánh giá nhỏ hơn 20% là ổn định".

giam sat moi truong bang cac tram quan trac tu dong
Thông tin về môi trường được chuyển đến điện thoại cầm tay của lãnh đạo các cơ quan quản lý

Để thực hiện tốt công tác quản lý môi trường, thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã đầu tư xây dựng hệ thống tiếp nhận đường truyền dữ liệu từ các trạm quan trắc của các doanh nghiệp. Đáng chú ý là các thông tin về môi trường sau khi truyền về trung tâm điều hành sẽ được chuyển đến điện thoại cầm tay của lãnh đạo các cơ quan quản lý để tiện truy cập, chỉ đạo và điều hành.

Ông Phùng Ngọc Mạnh, Trường phòng Kiểm soát ô nhiễm, Chi cục Bảo vệ môi trường Thái Nguyên đánh giá: "Đây là một trong những thách thức để giám sát mà làm cho ý thức trách nhiệm của doanh nghiệp được nâng cao trong việc vận hành hệ thống xử lý chất thải, họ phải tự biết là đã có cơ quan giám sát trực tiếp, trực tuyến cho nên là họ phải có trách nhiệm hơn trong công tác vận hành hệ thống xử lý chất thải".

Có thể thấy, quan trắc môi trường tự động đã và đang đáp ứng kịp thời, đầy đủ, chính xác những yêu cầu bức thiết của xã hội về kiểm soát, theo dõi, cảnh báo diễn biến chất lượng môi trường, Để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường thời gian tới, bên cạnh sự vào cuộc tích cực của các cơ quan quản lý, thì các doanh nghiệp cần chủ động đầu tư lắp đặt quan trắc môi trường tự động, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành sản xuất tại doanh nghiệp và cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn tỉnh.