Gặp mặt Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên các khóa
Toàn cảnh buổi gặp mặt.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã thông tin nhanh đến các đại biểu về kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024. Nhấn mạnh trong bối cảnh tình hình thế giới, trong nước có nhiều diễn biến phức tạp; khó khăn, thách thức nhiều hơn thuận lợi, nhưng được sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời, có hiệu quả của Trung ương; sự quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành sâu sát, quyết liệt, chủ động, sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự nỗ lực, đoàn kết, đồng hành của các doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh đã kịp thời khắc phục những khó khăn, thách thức; tập trung thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và đạt được kết quả khá tích cực trên các lĩnh vực. Kinh tế của tỉnh tiếp tục được duy trì ổn định và có bước phục hồi, phát triển. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được tập trung chỉ đạo với tinh thần đổi mới, chủ động, sâu sát, quyết liệt hơn nên đạt nhiều kết quả tích cực.

Tại buổi gặp mặt, các đồng chí nguyên là đại biểu Quốc hội tỉnh đã bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước sự phát triển của tỉnh nhất là trong năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Các đại biểu cũng khẳng định niềm tin tưởng, sự kỳ vọng vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, đặc biệt phát huy vai trò của người đứng đầu đã tạo sự đoàn kết, thống nhất trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của tỉnh. Tin tưởng cùng với sự đồng thuận cao của các tầng lớp nhân dân, tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ, vững vàng duy trì vị thế "đầu tàu" của khu vực Trung du miền núi phía Bắc; phấn đấu đến năm 2025 là một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp theo hướng hiện đại, thông minh của vùng Trung du, miền núi Bắc Bộ và vùng Thủ đô Hà Nội./.