Duy trì ổn định tốc độ tăng trưởng
Sản phẩm may tăng 6,5% so với cùng kỳ 2022

Cụ thể, sắt thép các loại tăng gần 59%; than sạch tăng trên 14%; sản phẩm may tăng 6,5%; điện thương phẩm tăng trên 5,9%. Với sự phục hồi và phát triển sản xuất như hiện nay, thời gian tới, dự báo sản phẩm công nghiệp chủ yếu của tỉnh sẽ tăng trưởng mạnh mẽ, góp phần hoàn thành mục tiêu năm 2023 của tỉnh đó là tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp 9,5% so với năm 2022.