Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 9 - đã psts 27.9
Toàn cảnh buổi tiếp công dân.

Tóm tắt vụ việc như sau: Năm 2005, ông Trần Xuân Quang đăng ký mua 01 lô đất tại ô số 01 Dự án Khu dân cư xóm Sộp, xã Huống Thượng và đã nộp tiền sử dụng đất về huyện Đồng Hỷ. Đến tháng 4/2005, ông Quang được UBND huyện Đồng Hỷ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xong chưa được giao đất tại thực địa. Ngoài trường hợp của ông Quang cũng còn một số hộ dân chưa được giao đất tại Dự án Khu dân cư này.

Qua xử lý, giải quyết đơn của ông Trần Xuân Quang cho thấy: toàn bộ Dự án Khu dân cư xóm Sộp, xã Huống Thượng mới thực hiện xong bước quy hoạch, chưa thực hiện xong công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân. Sau khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không thực hiện giao đất cho các hộ dân tại thực địa và công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng vẫn còn vướng mắc.

Tại buổi tiếp công dân, sau khi xem xét quá trình giải quyết và tham khảo ý kiến của các cấp, các ngành, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu UBND TP Thái Nguyên thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng Dự án Khu dân cư xóm Sộp trước ngày 15/10 và làm thủ tục bàn giao đất cho công dân trước ngày 30/10/2021. UBND thành phố cũng phải rà soát lại toàn bộ Dự án để thực hiện việc giao đất cho các hộ dân còn lại. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND huyện Đồng Hỷ nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm khi để vụ việc trên kéo dài ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của công dân./.