Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân định kỳ tháng 6/2022
Toàn cảnh buổi tiếp công dân.

Theo đại diện của 9 hộ dân: Năm 2008, thực hiện chủ trương của UBND huyện Đồng Hỷ về việc huy động vốn đối ứng xây dựng kết cấu hạ tầng đường giao thông nông thôn theo cơ chế đối ứng Nhà nước hỗ trợ 70% vốn, địa phương 30% vốn. Do việc huy động vốn trong nhân dân gặp khó khăn, Đảng ủy, UBND xã Đồng Bẩm nay là phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên có chỉ đạo cho thuê, hợp thức một số diện tích ao, hồ và đất hoang hóa nhằm thu tiền, sau đó hỗ trợ cho việc làm đường bê tông, tu sửa nhà văn hóa, đường điện chiếu sáng… Trong đó, có 05 thửa đất tờ bản đồ số 14 (thuộc xóm Tân Thành 2, xã Đồng Bẩm); UBND xã đã tự vẽ quy hoạch trên 05 thửa đất trên, chia thành 09 lô đất và giao đất nông nghiệp có thu tiền cho 09 hộ dân đăng ký; đồng thời mỗi hộ phải nộp thêm tiền chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với 60m² đất nông nghiệp sang đất ở với giá 400.000 đồng/01m², với tổng số tiền thu của 9 thửa đất là là 331 triệu đồng. Tuy nhiên, khi tiến hành làm các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ, cơ quan chức năng đã phát hiện việc cho thuê, hợp thức đất ao, hồ và đất hoang hóa có thu tiền của UBND xã Đồng Bẩm cho 9 hộ dân là làm trái quy định của Nhà nước về quản lý đất đai, vi phạm Luật Đất đai. Vụ việc đã được cơ quan có thẩm quyền xem xét, kết luận và xử lý theo quy định. Tuy nhiên, quyền lợi của người dân đến thời điểm này vẫn chưa được xem xét giải quyết.

Tại buổi tiếp, trên cơ sở lắng nghe, nghiên cứu nội dung đơn đề nghị của công dân, cũng như quá trình làm rõ nguyên nhân vướng mắc của các cơ quan chức năng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND thành phố Thái Nguyên tính toán phương án theo đúng quy định pháp luật, hoàn thành và có kết quả trước ngày 30/08/2022./.