day manh phong trao thi dua yeu nuoc trong cong nhan vien chuc nguoi lao dong
Toàn cảnh hội nghị.

5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước đã được các cấp công đoàn tỉnh Thái Nguyên triển khai rộng khắp và được đông đảo công nhân, viên chức, người lao động hưởng ứng, tạo sức lan tỏa sâu rộng, trở thành động lực mang lại sức mạnh vật chất, tinh thần to lớn, thúc đẩy thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Theo đó, đã có hơn 20.000 đề tài, sáng kiến kinh nghiệm, sáng kiến cải tiến kỹ thuật của công nhân, viên chức, người lao động được công nhận và ứng dụng vào thực tiễn cơ sở, mang lại giá trị làm lợi hàng trăm tỷ đồng. Từ nguồn vốn “Quỹ quốc gia giải quyết việc làm” và “Quỹ trợ vốn cho công nhân lao động nghèo và khó khăn”, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện luân chuyển trên 24 tỷ đồng cho gần 4.000 lượt đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, nhằm hỗ trợ giải quyết việc làm, tăng thu nhập cải thiện đời sống. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động ý nghĩa cũng được các cấp công đoàn triển khai hiệu quả.

day manh phong trao thi dua yeu nuoc trong cong nhan vien chuc nguoi lao dong
Tại chương trình, nhiều tập thể và cá nhân đã được nhận Bằng khen của các cấp, các ngành.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị trong giai đoạn 2020-2025, các phong trào thi đua cần tiếp tục được triển khai gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan đơn vị; công tác thi đua khen thưởng phải đi vào thực chất, gắn với đoàn kết đổi mới và sáng tạo.

Tại chương trình, nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong công nhân viên chức lao động tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2015-2020 đã được nhận Bằng khen của các cấp, các ngành./.