Đánh giá tiến độ xây dựng Trường Chính trị tỉnh đạt chuẩn
Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tính đến hết ngày 31/12/2023, Trường Chính trị tỉnh đã đạt 47/55 tiêu chí (đạt 85,45%) quy định về Trường Chính trị đạt chuẩn mức độ 1. So với thời điểm ban hành đề án tăng 10,91% số tiêu chí. Hiện, nhà trường còn thiếu 8 tiêu chí, liên quan đến tiêu chuẩn lãnh đạo khoa, phòng; tỷ lệ giảng viên giữ ngạch giảng viên chính; số lượng đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh và một số điều kiện về cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật phục vụ việc dạy học và nghiên cứu. Trên cơ sở trao đổi, thảo luận về những thuận lợi, khó khăn liên quan, kiến nghị, đề xuất của nhà trường và giải pháp để hoàn thành 8 tiêu chí chưa hoàn thành chuẩn mức độ 1; kế hoạch, lộ trình, giải pháp đạt chuẩn mức độ 2.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, xây dựng Trường Chính trị tỉnh chuẩn xuất phát từ yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của các Trường Chính trị cấp tỉnh. Để triển khai có hiệu quả nhiệm vụ này cần sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành, địa phương liên quan; đặc biệt là sự nỗ lực, chủ động của tập thể nhà trường trong rà soát, xây dựng phương án để hoàn thiện các tiêu chí còn thiếu nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng đội ngũ giảng viên, chất lượng nghiên cứu. Xây dựng Trường Chính trị tỉnh đạt chuẩn phải là quá trình thường xuyên, liên tục và từ nội lực là chính. Đồng chí đã trực tiếp trao đổi, gợi ý một số giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để xây dựng Trường Chính trị tỉnh sớm đạt chuẩn mức độ 1 trong năm 2024 và từng bước đạt chuẩn mức độ 2, qua đó góp phần quan trọng vào sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh./.