Đảng bộ Sông Công - Nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020-2025
5 tổ chức đảng trong doanh nghiệp được thành lập mới trên địa bàn, trong đó có 1 tổ chức đảng với 100% vốn nước ngoài.

5 tổ chức đảng trong doanh nghiệp được thành lập mới trên địa bàn, trong đó có 1 tổ chức đảng với 100% vốn nước ngoài. Đây là một trong những kết quả nổi bật Đảng bộ thành phố Sông Công chỉ đạo thực hiện trong năm 2023. Và đây cũng chính là sự cụ thể hoá tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy Thái Nguyên trong việc chú trọng nâng cao về số lượng, chất lượng; đồng thời, quan tâm chỉ đạo thành lập ngay tổ chức Đảng đối với những doanh nghiệp có đủ điều kiện đối với các Đảng bộ trực thuộc.

Ông Nguyễn Văn Lập, Bí thư Chi bộ Doanh nghiệp 1, Công ty TNHH Nguyễn Tú Dương, TP Sông Công chia sẻ: "Chúng tôi rất băn khoăn, trăn trở về phát triển chi bộ trong khối doanh nghiệp nhưng sau khi nhận thức và được hướng dẫn của Thành ủy, Đảng ủy, UBND phường thì chúng tôi đã quyết định thành lập chi bộ doanh nghiệp. Sau khi thành lập chi bộ doanh nghiệp, chúng tôi thấy sự phát triển của doanh nghiệp có niềm tin hơn và khẳng định tất cả những đảng viên trong chi bộ sau khi chúng tôi giao trách nhiệm thì các đồng chí là những người đầu tàu, gương mẫu".

Đảng bộ Sông Công - Nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020-2025
Năm 2023, Sông Công đã thu hút được 3 dự án vào các Khu công nghiệp trên địa bàn với tổng số vốn đăng ký 37 tỷ đồng và hơn 24 triệu USD.

Năm 2023, với chủ trương, thu hút đầu tư một cách hợp lý, có chọn lọc, theo thứ tự ưu tiên, cùng nhiều chính sách ưu đãi, Sông Công đã thu hút được 3 dự án vào các Khu công nghiệp trên địa bàn với tổng số vốn đăng ký 37 tỷ đồng và hơn 24 triệu USD. Trong bối cảnh sản xuất công nghiệp gặp khó khăn, tuy nhiên, với sự nỗ lực vượt khó của cộng đồng doanh nghiệp, kết quả hoạt động sản xuất những tháng cuối năm đã dần được cải thiện tích cực. Đặc biệt, TP Sông Công đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách vượt kế hoạch và tăng so với cùng kỳ. Đây là điểm sáng trong phát triển kinh tế, xã hội của thành phố. Còn ở lĩnh vực văn hoá xã hội, nhiều chỉ tiêu quan trọng được nâng cao. Đặc biệt, công tác giảm nghèo được triển khai đồng bộ, có sự đổi mới, linh hoạt trong triển khai thực hiện. Tổng số hộ nghèo của toàn thành phố giảm còn 1,45%, vượt kế hoạch đề ra.

Bà Nguyễn Thị Thanh Mai, Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội TP Sông Công cho hay: "Đối với việc giao vốn cho người dân để thực hiện dự án, chúng tôi rà soát khả năng của người dân có thực hiện được hay không; có sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền ban hành kế hoạch, huy động tất cả những nguồn lực của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố cũng như các cơ quan đảng, đoàn thể, chính quyền cùng chung tay thực hiện để hoàn thành nghị quyết".

Năm 2024 là năm tăng tốc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Để triển khai thực hiện, ngay từ đầu năm, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Sông Công đã rà soát các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cả giai đoạn, nhất là những chỉ tiêu, nhiệm vụ còn thiếu và yếu để có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo.

Đồng chí Hoàng Thái Cương, Bí thư Thành uỷ Sông Công cho biết: "Ngay từ đầu năm, trong các cuộc họp của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành đã có định hướng lãnh đạo, chỉ đạo và xây dựng đồng bộ các giải pháp để triển khai; yêu cầu tất cả cơ quan, phòng, ban, cơ quan chuyên môn của UBND thành phố xây dựng chương trình, kế hoạch làm việc và tham mưu cho lãnh đạo UBND thành phố. Cùng với đó, các đồng chí trong Ban Thường vụ thường xuyên nắm bắt, lãnh đạo, chỉ đạo, rà soát các mục tiêu. Ngay từ đầu năm, chúng tôi sẽ có chương trình làm việc với các cơ quan chủ lực để có định hướng lãnh đạo, chỉ đạo".

Thành tựu nổi bật năm 2023 của TP Sông Công tạo đà vững chắc cho năm 2024. Tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, đổi mới, sáng tạo sẽ tiếp tục được phát huy để thành cơ sở, động lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra./.