Đại Từ: thực hiện một số nội dung về công tác cán bộ
Công bố Quyết định của Tỉnh ủy Thái Nguyên chỉ định các đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đại Từ nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tại hội nghị đã công bố Quyết định của Tỉnh ủy Thái Nguyên về việc chỉ định các đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng thời tiến hành bỏ phiếu bầu chức danh Phó Bí thư Huyện ủy đối với đồng chí Nguyễn Nam Tiến, Quyền Chủ tịch UBND huyện.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao công tác chuẩn bị nhân sự giới thiệu chức danh Phó Bí thư của Huyện ủy Đại Từ với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, thận trọng, dân chủ, công khai; tuân thủ các quy trình, quy định về công tác cán bộ của Đảng và quy định của pháp luật; đảm bảo các yêu cầu về tiêu chuẩn cán bộ; phù hợp với quy hoạch trước mắt cũng như lâu dài đối với đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện; mong muốn trên cương vị mới các đồng chí sẽ quyết tâm hơn nữa, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, BCH Đảng bộ huyện đã cho ý kiến vào báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện điều lệ Đảng; Báo cáo tổng kết thực hiện chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị; Triển khai thực hiện Quy định số 12 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và một số nội dung quan trọng khác./.