dai tu quan tam cong tac dam bao ve sinh moi truong
Khu xử lý rác thải sinh hoạt của huyện Đại Từ tại xã Bình Thuận

Với tổng mức đầu tư trên 50 tỷ đồng, huyện Đại Từ đã thực hiện quy hoạch, xây dựng Khu xử lý rác thải sinh hoạt khép kín trên diện tích rộng khoảng 20ha ở xã Bình Thuận với đầy đủ các hạng mục như: Bãi chôn lấp, lò đốt rác, hệ thống lọc, lắng nước rỉ rác…

Đến tháng 9/2016, Ban Quản lý vệ sinh môi trường đô thị huyện Đại Từ đã duy trì và thực hiện tốt công tác vệ sinh, thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt tại các xã hoàn thành tiêu chí nông thôn mới; các xã dọc Quốc lộ 37…với khối lượng thu gom bình quân 85m3/ngày, đảm bảo không để ứ đọng rác thải tại các hộ gia đình, hộ kinh doanh, doanh nghiệp, đơn vị, đặc biệt là các tuyến phố có hệ thống điện chiếu sáng đô thị; duy trì và vận hành lò đốt 2 ca/ngày với lượng rác thải vô cơ đốt khoảng 20% khối lượng rác thải thu gom trong ngày.

Để làm tốt công tác vệ sinh môi trường, trong thời gian tới, ngoài việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huyện Đại Từ cũng sẽ chỉ đạo quyết liệt hơn và xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm về vệ sinh môi trường, văn minh đô thị. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của chính quyền cơ sở, xã, thị trấn trong việc áp dụng các chế tài đối với lĩnh vực này để mỗi tổ chức, cá nhân, hộ gia đình nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc xây dựng đô thị văn minh.