Đại Từ: Nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao
Toàn cảnh Hội nghị

Trong tháng 4-2024, cấp ủy huyện Đại Từ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị năm 2024 theo kế hoạch đã đề ra. Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung thảo luận, cho ý kiến vào Báo cáo tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới năm 2024; Báo cáo công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn huyện; Tiến độ thực hiện Đề án xây dựng huyện Đại Từ cơ bản đạt tiêu chuẩn thị xã...

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ nhấn mạnh: Ngay trong tháng 5, Huyện Đại Từ cần chuẩn bị tốt Lễ công bố Quyết định huyện nông thôn mới năm 2023 và Lễ hội trà Đại Từ năm Giáp Thìn 2024. Đặc biệt chú ý đến công tác truyền thông để quảng bá về sản phẩm Trà để cho du khách trong và ngoài tỉnh biết đến huyện Đại Từ và triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.