Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Đại Từ lần thứ 52
Toàn cảnh Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Đại Từ lần thứ 52, khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Năm 2023, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, kinh tế huyện tiếp tục phát triển khá, nhiều chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức so với cùng kỳ năm 2022; thu cân đối ngân sách nhà nước bằng 104,7% kế hoạch giao; thu cấp quyền sử dụng đất bằng 225% dự toán tỉnh giao. 02 xã đạt chuẩn xã NTM, 04 xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu. Huyện đạt chuẩn các yêu cầu bộ tiêu chí huyện NTM. Lĩnh vực văn hóa- xã hội có nhiều đổi mới và phát triển, hoàn thành tốt các nhiệm vụ về quốc phòng, quân sự địa phương , an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt được những kết quả quan trọng, nổi bật. Tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện tốt các nguyên tắc về tổ chức và sinh hoạt Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình; giữ vững được sự đoàn kết, thống nhất, phát huy được trí tuệ tập thể và trách nhiệm của cá nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chung của Đảng bộ huyện, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy./.