Chú trọng thu hút đầu tư phát triển nông nghiệp sạch gắn với du lịch
Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã giới thiệu khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đối với lĩnh vực nông nghiệp. Tỉnh Thái Nguyên xác định phát triển các sản phẩm chủ lực nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân nông thôn từ chè, cây ăn quả, rừng gỗ lớn và chăn nuôi. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quan tâm hỗ trợ các chương trình, dự án để nâng cao giá trị các sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Trao đổi tại buổi làm việc, đồng chí Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mong muốn Thái Nguyên tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế vùng hạt nhân của Thủ đô Hà Nội để phát triển kinh tế, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp, du lịch và công nghiệp. Trong đó, chú trọng thu hút đầu tư phát triển nông nghiệp sạch gắn với du lịch, tập trung đẩy mạnh chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, công nghệ cao vào sản xuất; xây dựng và thực hiện tốt hơn nữa các trung tâm quảng bá, giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp chủ lực và các sản phẩm OCOP./.