bo nnptnt va hoi phu nu viet nam bat tay xay dung nong thon moi

Toàn cảnh ký kết Chương trình phối hợp về đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động hỗ trợ phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2018-2020.

Mục đích của chương trình là tăng cường sự phối hợp giữa Bộ NNPTNT và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhằm vận động và phát huy vai trò của các cấp Hội LHPN và hội viên, phụ nữ tham gia thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

Cụ thể, hai bên sẽ cùng nhau tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới, sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn và phòng chống thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu. Tổ chức các hoạt động nhằm phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới, sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn và phòng chống thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020 cho biết, chiếm 48,7% số lao động khu vực nông thôn, phụ nữ đóng vai trò quan trọng trong sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Phụ nữ vừa là chủ thể góp phần quan trọng vào thành công của Chương trình, vừa là người được trực tiếp thụ hưởng những thành quả tốt đẹp do Chương trình xây dựng nông thôn mới mang lại.

bo nnptnt va hoi phu nu viet nam bat tay xay dung nong thon moi

Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020 phát biểu tại buổi lễ.

Ðáng chú ý, trong xu hướng lao động nam giới ngày càng chuyển sang các công việc phi nông nghiệp và di cư ra thành phố tìm việc làm thì phụ nữ đang giữ vị trí trung tâm và đóng vai trò quyết định trong các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội, cộng đồng, tham gia trực tiếp, tích cực và vận động người thân trong gia đình tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng, thực hiện chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp và xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần và quản lý cộng đồng.

"Việc ký kết Chương trình phối hợp là một hoạt động chỉ đạo quan trọng của 2 cơ quan Trung ương, nhằm giúp ngành nông nghiệp vượt qua các khó khăn thách thức, xây dựng nông thôn mới thực chất, cơ cấu lại thành công; tập trung hơn nữa vào các lợi thế to lớn của các cấp hội liên hiệp phụ nữ để tham gia tích cực hơn vào xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp, nhất là các tiêu chí thu nhập, giảm nghèo, môi trường, văn hóa, an ninh trật tự..." - Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường khẳng định.

Trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" đã trở thành một nội dung chính thức, là một chỉ tiêu trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nên đã được các cấp Hội lồng ghép rất hiệu quả trong xây dựng nôn thôn mới, triển khai sâu, rộng tại 63/63 tỉnh, thành phố và được cán bộ, hội viên, phụ nữ tích cực hưởng ứng, tạo khí thế thi đua trong đông đảo hội viên, phụ nữ và cộng đồng.

Nhiều mô hình hoạt động hiệu quả trong thực hiện cuộc vận động và tham gia xây dựng nông thôn mới được duy trì và nhân rộng như: "Ðoạn đường phụ nữ xanh - sạch - đẹp", "Tổ phụ nữ tự quản đường giao thông nông thôn", "Nhà sạch, vườn đẹp", "Sản xuất, chăn nuôi giỏi", "Ngôi nhà 3 sạch", "Phụ nữ trồng rau sạch", "Phụ nữ hạn chế sử dụng túi nilon"...

bo nnptnt va hoi phu nu viet nam bat tay xay dung nong thon moi

Bộ trưởng Bộ Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường và Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà đã ký kết Chương trình phối hợp về đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động hỗ trợ phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới.

Theo Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà, phụ nữ nông thôn rất mong mỏi được tham gia phát triển kinh tế địa phương. Do vậy, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho rằng, việc ký kết hợp tác thiết thực này sẽ đem lại quyền lợi cụ thể cho chị em phụ nữ.

"Thông qua ký kết này sẽ hỗ trợ phụ nữ gắn bó với sản xuất, gắn bó với nông nghiệp, ổn định đời sống, không phải di cư. Đồng thời, phụ nữ cũng có cơ hội chuyển giao ứng dụng công nghệ khoa học, sản xuất nông nghiệp sạch, phát triển kinh tế nông thôn"- Bà Hà nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Minh Tiến - Cục trưởng - Chánh Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương cho biết, Chương trình phối hợp giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhằm vận động và phát huy vai trò của các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và hội viên, phụ nữ tham gia thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn và phòng chống thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu.