Bàn giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn vay Ngân hàng Thế giới
Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Thái Nguyên

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, hiện nay cả nước có 36 chương trình đầu tư sử dụng nguồn vốn vay của Ngân hàng thế giới với tổng kinh phí 7,3 tỷ đô la Mỹ do trung ương và địa phương quản lý. Tính đến nay, cả nước đã thực hiện giải ngân trên 28% kế hoạch vốn, cao hơn so với cùng kỳ năm 2019 nhưng thấp hơn mức bình quân giải ngân vốn đầu tư công của cả nước. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nên tiến độ triển khai nhiều dự án chậm; nhiều chính sách, quy định thay đổi khiến các dự án phải thay đổi thiết kế, ảnh hưởng đến tổng mức và cơ cấu vốn đầu tư.

Đối với tỉnh Thái Nguyên, tổng nguồn vốn vay Ngân hàng thế giới - WB do địa phương quản lý là trên 877 tỷ đồng. Đến nay, toàn tỉnh đã thực hiện giải ngân trên 356 tỷ đồng, đạt trên 41% kế hoạch.

Tại Hội nghị, Bộ Tài chính đã tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành, địa phương để tham mưu, báo cáo Chính phủ thực hiện các biện pháp giải ngân nguồn vốn đảm bảo theo kế hoạch./.