120 Trạm Y tế xã quản lý bệnh tăng huyết áp
120 Trạm y tế tuyến xã được khám, quản lý, điều trị ngoại trú bệnh cao huyết áp

Từ đầu năm đến nay, ngành Y tế Thái Nguyên đã cho phép tổ chức khám, quản lý, điều trị ngoại trú bệnh cao huyết áp tại 7 Trạm Y tế thuộc Trung tâm Y tế thị xã Phổ Yên và thành phố Thái Nguyên, nâng tổng số Trạm Y tế tuyến xã quản lý bệnh tăng huyết áp lên 120 trạm.

Chỉ trong 6 tháng đầu năm, Thái Nguyên đã phát hiện hơn 1.000 người mắc bệnh tăng huyết áp. Trước thực tế này, ngành Y tế sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp hữu hiệu nhằm hỗ trợ người dân phát hiện sớm và điều trị hiệu quả bệnh cao huyết áp.