RSS Youtube Facebook

Thứ năm 25/04/2019 17:17 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Triển khai giám sát chuyên đề về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc quản lý, sử dụng quỹ đất công

06:34 | 10/10/2018

Ngày 9/10, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch giám sát chuyên đề công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc quản lý, sử dụng quỹ đất công, giai đoạn 2013-2018. Đồng chí Nguyễn Văn Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

trien khai giam sat chuyen de ve cong tac lanh dao chi dao to chuc thuc hien viec quan ly su dung quy dat cong
Toàn cảnh Hội nghị

Theo quyết định, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thành lập 4 đoàn, tổ chức giám sát chuyên đề công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc quản lý, sử dụng quỹ đất công đối với Ban Thường vụ Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy và đồng chí Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện, Thành phố, Thị xã trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2013-2018.

Nội dung giám sát về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh về quản lý, sử dụng quỹ đất công trên địa bàn (theo quy định của Luật Đất đai năm 2013); việc ban hành các văn bản để cụ thể hoá các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và kết quả tổ chức thực hiện quản lý, sử dụng đất công từ khi Luật Đất đai 2013 có hiệu lực đến 30/6/2018.

Phạm vi giám sát về việc quản lý quỹ đất công do UBND cấp huyện, cấp xã và cộng đồng dân cư đang quản lý, bao gồm các loại đất: đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất chuyên dùng và đất chưa sử dụng.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhấn mạnh mục đích, ý nghĩa của đợt giám sát, nhằm đánh giá đúng tình hình thực trạng, ưu, khuyết điểm và dấu hiệu vi phạm (nếu có) trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc quản lý, sử dụng quỹ đất công và nhóm đất chưa sử dụng trên địa bàn, qua đó kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh, sửa chữa khuyết điểm, khắc phục hạn chế, vi phạm (nếu có) và đề ra giải pháp.

Tiếp thu các ý kiến, kiến nghị tại hội nghị, đ/c yêu cầu cơ quan chuyên môn tổng hợp, hoàn thiện các văn bản; đồng thời đề nghị các tập thể, cá nhân là đối tượng giám sát tạo điều kiện, cung cấp các tài liệu liên quan để phục vụ cuộc giám sát đạt kết quả cao.

Trần Trang