khai truong trung tam thong tin chi dao dieu hanh va he thong thong tin bao cao quoc gia da ps
Đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu Thái Nguyên.

Sau một thời gian triển khai xây dựng, hệ thống Thông tin báo cáo quốc gia và Trung tâm Thông tin, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đi vào vận hành được coi là điểm nhấn quan trọng mang tính đổi mới, thay đổi phương thức chỉ đạo, điều hành từ dựa trên thông tin, số liệu trên văn bản giấy chuyển sang dựa trên dữ liệu số.

Trung tâm Thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, được kết nối với các trung tâm điều hành, hệ thống thông tin báo cáo, các cơ sở dữ liệu quốc gia, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành của bộ, ngành, địa phương, trở thành một trong những thành phần cốt lõi của hạ tầng số thông minh.

Từ Trung tâm, Thủ tướng Chính phủ, các thành viên Chính phủ có thể theo dõi, kiểm tra được các hoạt động theo từng lĩnh vực do các bộ, ngành, địa phương quản lý. Đồng thời, thông qua dữ liệu số, hình ảnh trực quan, trực tuyến, giúp lãnh đạo Chính phủ thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành trực tiếp tới các bộ, ngành, địa phương và trên thực địa. Tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã làm việc và chỉ đạo trực tiếp với lãnh đạo một số địa phương, cơ quan tại các điểm cầu: Bình Phước, Quảng Ninh, Thừa Thiên-Huế và Trung tâm Quốc gia điều hành tìm kiếm cứu nạn.

Phát biểu tại sự kiện này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương nỗ lực của Văn phòng Chính phủ, các bộ, các cơ quan, đơn vị liên quan đã phối hợp tích cực triển khai để đưa Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ vào khai trương, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, thân thiện và thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Thủ tướng cảm ơn sự hỗ trợ đóng góp của các tổ chức quốc tế trong nghiên cứu đánh giá các chức năng, giải pháp tiếp cận Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia. Đặc biệt công bố dịch vụ công thứ 1.000 tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia, đây là dịch vụ công thiết yếu phục vụ công dân, doanh nghiệp góp phần tạo dựng nền kinh tế số, xã hội số.