Chị Hoàng Thu Hương, người dân tộc Nùng 32 tuổi, hiện giữ chức vụ Phó trưởng phòng Nội vụ, Ủy ban Nhân dân huyện Phú Lương. Hơn 10 năm công tác, đã có 8 năm giữ chức vụ quản lý, bản thân chị Hương không chỉ được Đảng bộ quan tâm bồi dưỡng chính trị, còn tự chủ động trau dồi chuyên môn, trở thành người cán bộ đủ đức đủ tài phục vụ sự phát triển của địa phương. Chị Hoàng Thu Hương chia sẻ: "Ban thường vụ Huyện ủy rất quan tâm công tác đòa tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ nữ và cán bộ trẻ. Tôi đã được cử tham gia các khóa bồi dưỡng sau đại học, hoàn thiện lý luận chính trị, thường xuyên được bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, qua đó giúp tôi nâng cao khả năng công tác của mình".

dang bo huyen phu luong lanh dao chi dao thuc hien hieu qua to chuc bo may sap xep can bo da ps
Chị Hương luôn tự chủ động trau dồi chuyên môn, trở thành người cán bộ đủ đức đủ tài phục vụ sự phát triển của địa phương.

Không chỉ chú trọng đào tạo bồi dưỡng cán bộ trẻ, quan tâm đến cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số, việc tổ chức lại bộ máy và tinh giản biên chế là một trong nhiều nhiệm vụ trọng tâm được Đảng bộ huyện Phú Lương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong suốt nhiệm kỳ qua. Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện Phú Lương được chính thức thành lập từ tháng 4.2019 trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị là Trung tâm Khuyến nông huyện Phú Lương, Trạm Thú y và Trạm bảo vệ thực vật. Sau sáp nhập, từ tổng số cán bộ của cả 3 đơn vị là 24 người, thì nay chỉ còn 21 người. Hơn một năm thực hiện sáp nhập, nhiều lợi ích đã được ghi nhận. "Về quản lý nhà nước, các văn bản chỉ đạo được tập trung thông suốt, chỉ đạo từ huyện xuống xã nhanh gọn. Chúng tôi có 15 cán bộ phụ trách địa bàn, mỗi cán bộ đều nhiệt huyết với công việc, báo cáo công việc nhanh, hiệu quả", bà Nịnh Thị Thắng, Phó giám đốc Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện Phú Lương cho hay.

dang bo huyen phu luong lanh dao chi dao thuc hien hieu qua to chuc bo may sap xep can bo da ps
Tổ chức lại bộ máy và tinh giản biên chế là một trong nhiều nhiệm vụ trọng tâm được Đảng bộ huyện Phú Lương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong suốt nhiệm kỳ qua.

Bên cạnh sắp xếp tổ chức bộ máy, chú trọng đào tạo bồi dưỡng cán bộ, việc thực hiện chỉ thị 05 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh” cũng được Đảng bộ huyện Phú Lương quan tâm trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Từ đó đã xây dựng được đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ chuyên môn, góp phần tích cực vào sự phát triển của địa phương. Việc thực hiện chỉ thị đã được thực hiện một cách hiệu quả ở từng chi bộ với những cách làm sáng tạo.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020 huyện Phú Lương đã thực hiện sắp xếp các đơn vị thuộc huyện đảm bảo đúng tiến độ, kế hoạch. Sau khi sáp nhập, hợp nhất các đơn vị đã giảm được 01 đơn vị sự nghiệp văn hóa- thể thao, 02 đơn vị sự nghiệp lĩnh vực nông nghiệp, 04 trường tiểu học và 02 chức danh người đứng đầu. Triển khai, thực hiện có hiệu quả Đề án "tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ huyện giai đoạn 2016 - 2020", hiện nay 100% cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện và cấp xã đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ chuyên môn và trình độ lý luận chính trị. Việc sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ đảm bảo phát huy năng lực sở trường trong công tác, quan tâm cán bộ nữ, từng bước trẻ hoá đội ngũ cán bộ. Công tác đánh giá cán bộ được thực hiện thường xuyên, nâng cao hiệu quả theo quy trình chặt chẽ, đảm bảo quy định. Việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ được tiến hành hằng năm, đảm bảo đúng tiêu chuẩn về trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, cơ cấu và độ tuổi quy định. Đồng chí Bùi Thanh Hải, Bí thư Huyện ủy Phú Lương nhấn mạnh: "Chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện trong công tác tổ chức bộ máy, sắp xếp cán bộ. Do vậy, thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, các đề án, kế hoạch, chúng tôi ban hành những kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, chúng tôi thường xuyên định hướng và nắm bắt tâm tư, tư tưởng của cán bộ Đảng viên trong sắp xếp tổ chức cán bộ để kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh; Cương quyết thực hiện chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy trong sắp xếp cán bộ để vận dụng linh hoạt vào địa phương, đảm bảo theo yêu cầu và nhiệm vụ thời kỳ mới".

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được về công tác bồi dưỡng, sắp xếp cán bộ và tổ chức sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả sẽ là kim chỉ nam để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Phú Lương tiếp tục lựa chọn được nguồn nhân sự tham gia cấp ủy đáp ứng tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, xứng đáng với vai trò nòng cốt trong thực hiện các mục tiêu phát triển của địa phương trong những năm tiếp theo.