RSS Youtube Facebook

Thứ sáu 07/08/2020 05:01 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Tổ biên tập Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên làm việc với Cục thống kê tỉnh

10:43 | 26/11/2019

Ngày 25/11, Tổ biên tập Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã làm việc với Cục thống kê tỉnh nhằm cho ý kiến vào Báo cáo dự ước kết quả thực hiện một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2015 - 2020 và dự báo một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu giai đoạn 2020 - 2025 để có căn cứ tài liệu thực tiễn  phục vụ công tác biên tập báo cáo chính trị. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tổ trưởng Tổ biên tập Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh.

to bien ta p van kie n da i ho i da ng bo ti nh tha i nguyen la m vie c vo i cu c tho ng ke ti nh
Đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tổ trưởng Tổ biên tập Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, sau khi nghe Báo cáo dự ước kết quả thực hiện một số chỉ tiêu thực hiện kinh tế - xã hội chủ yếu của tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2015 - 2020 và dự báo một số chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2020 - 2025, các thành viên Tổ biên tập và Cục thống kê đã trao đổi, làm rõ về một số nội dung trong báo cáo, cụ thể như: các chỉ tiêu dự ước sẽ hoàn thành và hoàn thành vượt mức mục tiêu Nghị quyết Đại hội; kết quả thực hiện một số chỉ tiêu dự ước kinh tế tổng hợp và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và phân tích dự báo xu hướng phát triển một số ngành kinh tế chủ đạo trong 5 năm tới giai đoạn 2020 - 2025…Bên cạnh đó, các đại biểu cũng thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến vào chỉ tiêu và các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 của tỉnh Thái Nguyên.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tổ trưởng Tổ biên tập Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đánh giá cao sự nỗ lực của cơ quan Cục thống kê tỉnh trong việc chuẩn bị các nội dung phục vụ công tác biên tập Báo cáo chính trị. Trên cơ sở những ý kiến đóng góp tại buổi làm việc, đồng chí đề nghị Cục thống kê tiếp tục bổ sung hoàn thiện báo cáo dự ước, đồng thời tiếp tục rà soát các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2019, làm tốt công tác dự báo và có cách lý giải về các chỉ tiêu dự báo trong giai đoạn tiếp theo một cách thuyết phục nhất. Về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025, phải rà soát kịch bản tăng trưởng để chọn phương án phù hợp nhất; xác định các đột phá phát triển đáp ứng yêu cầu chủ đề Đại hội./.

Đỗ Nhung