RSS Youtube Facebook

Thứ sáu 03/07/2020 20:03 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Thực hiện dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid-19

22:20 | 30/05/2020

Nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện Nghị quyết 42 của Chính phủ, để việc giải quyết các hồ sơ hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid-19 kịp thời, nhanh chóng, thuận lợi, chính xác, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương tăng cường hỗ trợ, hướng dẫn người sử dụng lao động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến để hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện Nghị quyết 42 của Chính phủ, để việc giải quyết các hồ sơ hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid-19 kịp thời, nhanh chóng, thuận lợi, chính xác, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương tăng cường hỗ trợ, hướng dẫn người sử dụng lao động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến để hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại địa chỉ truy cập https://ncovi.dichvucong.gov.vn đối với 02 dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền thẩm định, phê duyệt của UBND cấp huyện và cấp tỉnh, gồm: Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương và Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp. Hỗ trợ, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Các sở, ban, ngành và địa phương thực hiện tiếp nhận và xử lý hồ sơ điện tử trên Cổng Dịch vụ công quốc gia phải thường xuyên đăng nhập để theo dõi, kiểm tra, xử lý hồ sơ điện tử trên Cổng dịch vụ công quốc gia tại đường dẫn https://quantrincovi.dichvucong.gov.vn. UBND tỉnh, yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện, không để xảy ra tình trạng yêu cầu nộp bổ sung hồ sơ giấy đối với hồ sơ trực tuyến đã được gửi và ký số của người sử dụng lao động và Bảo hiểm xã hội.

Hoài Thu