RSS Youtube Facebook

Thứ năm 21/03/2019 06:32 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Thái Nguyên: Rà soát, phân loại, giao thẩm quyền quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi

14:45 | 14/04/2018

Ngày 13/4, đồng chí Đoàn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì Hội nghị bàn về công tác quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi  trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

thai nguyen ra soat phan loai giao tham quyen quan ly su dung va khai thac tai san ket cau ha tang thuy loi

Theo báo cáo, hiện nay trên địa bàn tỉnh có gần 1.300 công trình thủy lợi, trong đó có hơn 250 hồ chứa nước lớn, nhỏ. Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi trực tiếp quản lý, khai thác 82 công trình; UBND các huyện, thành, thị quản lý gần 1.200 công trình và giao cho UBND các xã, thị trấn trực tiếp quản lý. Đa số các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh được xây dựng lâu năm, đến nay nhiều công trình đã xuống cấp, khả năng tích trữ nước của các hồ chứa kém; hệ thống kênh mương bị bồi lắng, hư hỏng; trạm bơm xuống cấp, công suất không còn phù hợp với năng lực tưới hiện nay.

Tại Hội nghị, đại diện các cơ quan chức năng đã tập trung thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến liên quan đến thẩm quyền quản lý, sử dụng, khai thác cũng như trình tự, thủ tục phê duyệt danh mục đầu tư, phân bổ nguồn vốn xây dựng, duy tu, sửa chữa các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh năm 2018.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành liên quan phối hợp thực hiện rà soát, phân loại, lập phương án giao tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi; kiểm tra, thẩm định và tham mưu cho UBND tỉnh về trình tự, thủ tục phê duyệt danh mục dự án đầu tư. Trên cơ sở đó, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét ban hành quyết định giao tài sản cho cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc quản lý theo quy định.

Nguyễn Thanh

10 Sự kiện tiêu biểu năm 2018