RSS Youtube Facebook

Thứ bảy 22/02/2020 00:43 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Rà soát các nhiệm vụ chuẩn bị tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ III

08:03 | 09/08/2019

Ngày 7/8, đồng chí Nhữ Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Thái Nguyên lần thứ III, năm 2019 chủ trì cuộc họp nhằm rà soát và hoàn thiện nội dung các công tác chuẩn bị Đại hội.

Theo kế hoạch, Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Thái Nguyên lần thứ III, năm 2019 sẽ diễn ra trong 2 ngày, mùng 9 và 10/9. Đến nay, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Đại hội là Ban Dân tộc tỉnh đã hoàn thiện báo cáo chính trị, hiệp thương lựa chọn đại biểu chính thức dự Đại hội theo đúng kế hoạch đề ra, đảm bảo cơ cấu, thành phần dân tộc, tính đại diện và tiêu biểu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo Đại hội cũng đã triển khai thực hiện các nội dung công tác đạt yêu cầu như: chương trình văn nghệ dạ hội chào mừng đại hội, tuyên truyền về công tác dân tộc, các tấm gương đồng bào dân tộc thiểu số tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận để làm rõ một số nội dung như: căn cứ đề ra các chỉ tiêu trong quyết tâm thư của Đại hội, dự kiến về số lượng, thành phần đại biểu tham dự, lựa chọn tham luận phù hợp; bổ sung các phương án cụ thể về tiến trình diễn ra đại hội, điều chỉnh một số nội dung về công tác hậu cần, công tác thông tin truyên truyền, phương án truyền hình trực tiếp phiên chính thức của Đại hội.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo đề nghị cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo là Ban Dân tộc tỉnh tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu để bổ sung hoàn thiện chương trình Đại hội, báo cáo UBND tỉnh để trình Thường trực Trung ương, Ban Thường vụ Trung ương phê duyệt; các thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện các công việc được giao để Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp./.

Triệu Thuần