RSS Youtube Facebook

Thứ sáu 10/04/2020 03:25 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

16:16 | 22/06/2018

Thực hiện Kế hoạch của Tỉnh ủy Thái Nguyên, Kế hoạch của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, ngày 22/6, Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Văn Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra nội dung này tại Sở Tài chính.

kiem tra viec thuc hien nghi quyet trung uong 4 khoa xii va chi thi 05 cua bo chinh tri tai so tai chinh
Toàn cảnh buổi kiểm tra

Đảng bộ Sở Tài chính hiện có 78 đảng viên, sinh hoạt tại 5 chi bộ. Sau 02 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Đảng bộ Sở đã chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tích cực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện. Theo đó, đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo của tập thể, trách nhiệm của người đứng đầu trong nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng; quan tâm, thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình; thực hiện đổi mới lề lối làm việc, đúng quy trình bổ nhiệm cán bộ, công chức và luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác;…đồng thời chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho tỉnh trong quản lý Nhà nước về các lĩnh vực tài chính, ngân sách Nhà nước, thuế, phí, và lệ phí. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, việc giám sát thường xuyên còn hạn chế; việc nhận diện các biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong cán bộ, đảng viên còn chưa rõ nét dẫn đến việc xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết và triển khai còn chậm.

Tại buổi kiểm tra, trên cơ sở ý kiến của các thành viên đoàn giám sát trao đổi, đóng góp về quá trình triển khai thực hiện, những kết quả đạt được; đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế và những giải pháp trọng tâm cần thực hiện thời gian tới; đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã đề nghị Đảng ủy Sở Tài chính tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng; chú trọng thực hiện tốt công tác cán bộ; đẩy mạnh cải cách hành chính, kiểm tra, giám sát để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Sở Tài chính.

* Chiều cùng ngày, Đoàn công tác của tỉnh đã có buổi kiểm tra về nội dung này tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh.

Theo kết quả kiểm tra cho thấy, Đảng bộ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên 15 chi bộ, với 253 đảng viên thực hiện triển khai đồng bộ Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và Chỉ thị số 05. Trong đó, chú trọng thực hiện 4 nhóm giải pháp cơ bản của Nghị quyết: về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình; xây dựng các văn bản chỉ đạo về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội, về sắp xếp bộ máy, quản lý cán bộ. Đặc biệt, đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết; từ đó tiến hành kiểm tra xác định rõ trách nhiệm, xem xét, xử lý và kiến nghị xử lý kỷ luật theo quy định của Điều lệ Đảng đối với 2 tập thể và 6 đảng viên vi phạm.

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đã trao đổi, đề nghị Sở làm rõ ưu điểm, hạn chế; bổ sung các bước thực hiện Chỉ thị 05; quá trình xử lý, biện pháp khắc phục sau vụ việc cá nhân, tập thể vi phạm trong thực thi nhiệm vụ. Bên cạnh đó, bổ sung các danh mục văn bản, số liệu thống kê trong quá trình thực hiện Nghị quyết để hoàn thiện báo cáo và tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 04 và Chỉ thị 05 thời gian tới./.

Tin, ảnh: Minh Thúy