RSS Youtube Facebook

Thứ bảy 30/05/2020 19:15 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Hội nghị trực tuyến về tăng cường các biện pháp phòng chống bạo lực học đường

10:22 | 18/04/2019

Ngày 17/4, Hội nghị trực tuyến toàn quốc đảm bảo an toàn trường học và phòng chống bạo lực học đường diễn ra tại điểm cầu chính trụ sở Bộ giáo dục và Đào tạo cùng 63 điểm cầu tại các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương và hàng trăm điểm cầu khác tại các quận, huyện, thị xã. 

Hội nghị trực tuyến toàn quốc đảm bảo an toàn trường học và phòng chống bạo lực học đường được tổ chức nhằm quán triệt thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Chính phủ và của Bộ Giáo dục và Đào tạo về phòng chống bạo lực học đường. Nâng cao nhận thức và hành động quyết liệt của cán bộ, nhà giáo và học sinh toàn ngành giáo dục cùng với các ngành các cấp trong việc tổ chức thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn trường học và phòng chống bạo lực học đường.

Hội nghị đã xem xét khách quan thực trạng, nguyên nhân, công tác triển khai các nhiệm vụ từ trung ương đến địa phương và các nhà trường trong thời gian qua, đồng thời thống nhất kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp căn cơ trong thời gian tới.

Hội nghị cũng được nghe nhiều ý kiến từ các chuyên gia, nhà quản lý giáo dục về vấn nạn bạo lực học đường, cũng như những khó khăn, vướng mắc gặp phải trong quá trình triển khai thực hiện phòng, chống bạo lực học đường từ cơ sở, để qua đó cùng bàn thảo, thống nhất triển khai các giải pháp hiệu quả trong thời gian tới. Với tinh thần thẳng thắn, cầu thị, ngành giáo dục và đào tạo sẽ cùng các ngành, các cấp thực hiện tốt việc xây dựng và đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, không còn bạo lực học đường.

Quỳnh Hoa