RSS Youtube Facebook

Thứ tư 27/05/2020 05:08 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Hoàn thiện nội dung Dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị

06:53 | 12/06/2019

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, tiếp thu ý kiến của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 47, ngày 11/6, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp với các sở, ban, ngành của tỉnh để cho ý kiến, hoàn thiện nội dung Dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 37, ngày 1/7/2004 của Bộ Chính trị (Khóa IX) về phương hướng phát triển kinh tế -  xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2020. Đồng thời nghe báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện phóng sự Thái Nguyên sau Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018 .

hoan thien noi dung du thao bao cao tong ket 15 nam thuc hien nghi quyet so 37 cua bo chinh tri
Toàn cảnh Hội nghị

Tại cuộc họp, Sở Kế hoạch & Đầu tư - cơ quan được giao tham mưu cho Ban cán sự Đảng UBND tỉnh xây dựng Dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 37 đã báo cáo một số nội dung được ngành tiếp thu, chỉnh sửa trên cơ sở 2 lần xin ý kiến trước đó, như: việc cập nhật, điều chỉnh lại một số số liệu liên quan đến đặc điểm, tình hình địa phương, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, hạn chế, tồn tại, một số phương hướng nhiệm vụ giai đoạn tới và các ý kiến đề xuất với Trung ương.

Các ý kiến tại cuộc họp cũng đề cập tới việc cần xem xét, điều chỉnh một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hôi nhằm phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương và bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế; cần bổ sung các cơ chế, chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp phụ trợ, doanh nghiệp FDI; hỗ trợ liên kết vùng, xử lý các vấn đề về môi trường; làm rõ định hướng phát triển hạ tầng giao thông, nhất là hạ tầng giao thông kết nối vùng; định hướng phát triển của các đô thị trung tâm và các lĩnh vực như y tế, giáo dục, văn hóa – du lịch; bổ sung nhiệm vụ, giải pháp đối với lĩnh vực an ninh – quốc phòng. Đồng thời chỉnh sửa văn phong, làm rõ nội hàm một số khái niệm mới và đảm bảo tính thống nhất, chính xác trong hệ thống các bảng, biểu của dự thảo báo cáo.

Phát biểu kết luận nội dung này, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh đây là báo cáo hết sức quan trọng, cần phát huy trí tuệ tập thể và trách nhiệm của từng ngành. Do vậy đồng chí yêu cầu Sở Kế hoạch và đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với các sở, ngành, đơn vị tiếp tục hoàn chỉnh nội dung dự thảo báo cáo, đồng thời xin ý kiến tham gia góp ý của thường trực HĐND tỉnh để Ban cán sự Đảng UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh vào các phiên họp tới đây.

Đồng chí cũng yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy thống nhất xây dựng Kế hoạch, Chương trình Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, để ban hành thực hiện.

Đối với việc rà soát, đánh giá thực trạng, tuyên truyền, quảng bá, sản xuất phóng sự Thái Nguyên sau Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018, đến nay căn cứ mục đích, yêu cầu, phương pháp cách thức tổ chức thực hiện, Sở Kế hoạch và đầu tư và Đài PT-TH Thái Nguyên đã tích cực phối hợp xây dựng kế hoạch thực hiện, thời gian, nội dung làm việc, phỏng vấn, ghi hình tại các khu vực triển khai dự án có khối lượng về thi công và các dự án đã hoàn thành. Qua đó đến nay đã hoàn thành Kịch bản chi tiết lời bình lần 1, Phim “Từ cơ hội vàng đến hiện thực hóa đầu tư”, phản ánh tổng quan kết quả thực hiện các dự án theo cam kết của các nhà đầu tư. Các phần việc tiếp theo đang được tập trung thực hiện theo tiến độ.

Kết luận nội dung này, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh mục đích, ý nghĩa của hoạt động tuyên truyền, quảng bá và sản xuất phóng sự lần này. Đồng thời yêu cầu Sở Kế hoạch và đầu tư và Đài PT-TH Thái Nguyên tiếp tục phối hợp chặt chẽ để triển khai các nội dung, đảm bảo chất lượng, hình ảnh và tiến độ thực hiện, qua đó làm căn cứ chân thực và sinh động về kết quả sau 1 năm Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018, để báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Trần Trang