Xây dựng nguồn nhân lực trẻ, chất lượng cao đáp ứng kỷ nguyên 4.0
Điểm cầu tại Trung ương

Chương trình Đối thoại của Thủ tướng Chính phủ với thanh niên Việt Nam là diễn đàn quan trọng để Chính phủ, Thủ tướng lắng nghe, chia sẻ tâm tư, nguyện vọng của thanh niên. Đồng thời, thể hiện tình cảm, trách nhiệm, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cá nhân Thủ tướng với thanh niên, nhằm phát huy hơn nữa tinh thần cống hiến, xung kích, tình nguyện của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu tại chương trình, Thủ tướng Chính phủ khẳng định: với khí thế của tuổi trẻ, thế hệ trẻ ngày nay sẽ vượt qua các khó khăn, thách thức như cha ông đã làm và không có gì cản trở được sự phát triển của thanh niên Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, đất nước ta đang thực hiện khát vọng lớn tới năm 2045 là nước phát triển, có thu nhập cao và chúng ta đang thực hiện ba trụ cột lớn gồm: xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân; xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Xây dựng nguồn nhân lực trẻ, chất lượng cao đáp ứng kỷ nguyên 4.0
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tham dự hội nghị tại điểm cầu Thái Nguyên

Đối với công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, thời gian qua, các hoạt động thanh niên tình nguyện, tuổi trẻ sáng tạo, thanh niên với công cuộc chuyển đổi số, thanh niên khởi nghiệp lập nghiệp đã được chú trọng phát triển, qua đó đạt được một số kết quả nổi bật như: trên 5.000 thanh niên được giải quyết, hỗ trợ việc làm; 100% sinh viên được trang bị kiến thức về hội nhập quốc tế và chuyển đổi số; năm 2022, tuổi trẻ toàn tỉnh đã đề xuất được 20.000 ý tưởng, sáng kiến cho Ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam....

Tại hội nghị, Bộ Nội vụ và một số Bộ, cơ quan Trung ương đã cùng Thủ tướng trả lời, giải đáp các kiến nghị, đề xuất của thanh niên, tập trung vào một số nội dung như: việc triển khai, thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với thanh niên; vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong học tập, lao động, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng cơ hội và thách thức trong kỷ nguyên 4.0; những kiến nghị, đề xuất của thanh niên và định hướng giải quyết các kiến nghị, đề xuất.

Xây dựng nguồn nhân lực trẻ, chất lượng cao đáp ứng kỷ nguyên 4.0
Thủ tướng đã chúc mừng, tặng quà cho 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu

Nhân dịp này, Thủ tướng đã chúc mừng, tặng quà cho 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và 10 gương mặt trẻ triển vọng góp mặt tại đối thoại với Thủ tướng. Đây là những điển hình thanh niên tiêu biểu có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học, thể dục, thể thao, văn hóa nghệ thuật, lao động sản xuất, khởi nghiệp sáng tạo, bảo vệ Tổ quốc./.