Tỷ lệ phòng học kiên cố đạt trên 90%
Thái Nguyên đạt tỷ lệ phòng học kiên cố đạt trên 90%

Thực hiện Đề án “Đảm bảo cơ sở vật chất cho các trường mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025”. Từ năm 2021 đến nay, toàn tỉnh xây mới gần 1.900 phòng học, phòng chức năng và các công trình phụ trợ. Sửa chữa trên 1.600 phòng học, gần 1.200 phòng chức năng và các công trình phụ trợ khác. Ngoài ra, còn có hàng nghìn trang thiết bị dạy học đã được cấp phát cho các trường học trên địa bàn. Từ đó nâng tỷ lệ phòng học kiên cố các cấp học từ Mầm non đến THPT đạt 90,3%, vượt 15,3% so với mục tiêu đề ra; tăng tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia của toàn tỉnh đạt 87,7%, cao hơn 3,2% so với năm 2020./.