Tuyên truyền biển đảo cho học sinh
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Cục Kỹ thuật Hải quân, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cho các cán bộ, giáo viên và học sinh của Trường THPT Phú Bình.

Tại hội nghị, đại diện Cục Kỹ thuật Hải quân đã tuyên truyền về một số nội dung chính như: Vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; kết quả xây dựng, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Hải quân nhân dân Việt Nam; tư vấn tuyển sinh và cung cấp thêm các thông tin về điều kiện, quy trình tuyển sinh cho học sinh đăng ký dự thi vào Học viện Hải quân...

Buổi tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về chủ quyền biển đảo, bồi đắp tinh thần yêu nước, yêu biển, đảo cho các em học sinh. Từ đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.