Trên 25.000 lượt khách hàng được vay vốn chính sách
Ảnh minh hoạ.

Qua đó đã giúp trên 6.500 hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo được vay vốn; trên 6.000 lao động có việc làm ổn định; xây dựng trên 19 nghìn công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; trên 1,6 nghìn lượt hộ ở vùng khó khăn được vay vốn phát triển sản xuất - kinh doanh; xây dựng trên 100 nhà ở xã hội. Tính đến cuối năm 2023, tổng dư nợ cho vay các chương trình của Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh đạt 4.643 tỷ đồng, tăng 12,1% so với cuối năm 2022 (đạt 99,7% kế hoạch được giao). Năm 2024, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh phấn đấu tăng trưởng nguồn vốn và dư nợ từ 8% trở lên; giữ tỷ lệ nợ quá hạn ở dưới mức 0,05%.