TP Sông Công triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022
Hội nghị lần thứ 16 (mở rộng) của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Sông Công.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ban Thường vụ Thành ủy, BCH Đảng bộ Thành phố đã kịp thời đề ra Nghị quyết để tập trung lãnh, đạo chỉ đạo, phát triển KT - XH, giữ vững quốc phòng - an ninh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Tổng giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn ước đạt gần 5.500 tỷ đồng ,tăng 35% so với cùng kỳ, thu ngân sách ước đạt 363,69 tỷ đồng. Tỷ lệ đảng viên cài đặt ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử của thành phố đạt tỷ lệ 99,1%, đứng thứ nhất trong khối các huyện, thành. Hội nghị cung dành thời gian thảo luận và cho ý kiến vào 8 nội dung do UBND Thành phố báo cáo, trình bày về các chương trình đề án phát triển kinh tế địa phương. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban tổ chức tỉnh ủy đề nghị TP cần tập trung rà soát lại các chỉ tiêu cụ thể; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án trong điểm trên địa bàn, tiếp tục quan tâm tới công tác đào tạo bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ; tăng cường đối thoại với dân để giải quyết kịp thời những vướng mắc ngay từ cơ sở./.