Tổng nguồn vốn huy động tăng 2,06%
Tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tính đến hết tháng 8 đạt 98.000 tỷ đồng.

Theo đó, tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tính đến hết tháng 8 đạt 98.000 tỷ đồng, tăng 2,06% so với thời điểm cuối năm 2022; dư nợ cho vay đạt trên 86.000 tỷ đồng, tăng 3,9% so với thời điểm cuối năm 2022. Nợ xấu là gần 1.250 tỷ đồng, chiếm 1,46% tổng dư nợ./.