tiep xuc cu tri truoc ky hop thu 10 hdnd tinh thai nguyen khoa xiii

Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Thái Nguyên khoá XIII dự kiến diễn ra trong 4 ngày, từ 9 - 12/12/2019. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ nghe và cho ý kiến vào 36 báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết và xem xét quyết nghị 26 nghị quyết quan trọng liên quan đến việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển trong năm cuối của nhiệm kỳ Đại hội Đảng 2015 - 2020.

Sau khi nghe dự kiến chương trình kỳ họp và báo cáo phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và thành phố trong 10 tháng, nhiệm vụ, giải pháp 2 tháng cuối năm 2019, các cử tri bày tỏ niềm vui và sự tin tưởng vào công tác lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và thành phố. Chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 10, các cử tri đề nghị, tỉnh, thành phố Thái Nguyên và địa phương cần quan tâm một số vấn đề như: làm rõ tiến độ của Dự án “xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ, lụt sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu”; giải pháp thu hút đầu tư vào Cụm công nghiệp Cao Ngạn; tình trạng ô nhiễm môi trường do hoạt động của một số nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn; giải pháp đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường tránh TP Thái Nguyên nối với Quốc lộ 1B; chính sách đối với việc nâng cấp, sửa chữa và xây mới nhà ở cho người có công;…

Các cử tri xã Minh Đức và xã Nam Tiến, thị xã Phổ Yên đã bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và thị xã đạt được trong 10 tháng năm 2019, đặc biệt là thị xã Phổ Yên vừa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và trở thành đô thị loại III. Các cử tri cũng kiến nghị tỉnh và thị xã nhiều vấn đề như: tình trạng một số phân trường mầm non chật chội; ô nhiễm môi trường khu vực cảng Đa Phúc và bãi xử lý rác thải Đồng Hầm, xã Minh Đức; tình trạng khai thác cát sỏi trên dòng sông Công; nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới; quan tâm chế độ chính sách cho các hộ dân bị thu hồi đất; đẩy nhanh việc hỗ trợ cho các hộ bị tiêu hủy lợn do dịch tả lợn Châu Phi…

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu chính quyền các cấp cần phát huy vai trò, trách nhiệm trong tiếp thu, giải quyết triệt để các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri, nhằm tạo đồng thuận trong nhân dân và cử tri để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đồng chí cũng đã trao đổi, làm rõ một số ý kiến thuộc thẩm quyền. Đối với các nội dung khác, sẽ được Đoàn tiếp thu, tổng hợp gửi tới Kỳ họp thứ 10 của HĐND tỉnh./.