Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên lần thứ 24 - đã psts 29.7
Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo công văn về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn. Theo đó, toàn hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở tiếp tục tập trung cao cho công tác phòng, chống dịch COVID-19; thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Chính phủ, của tỉnh và thành phố về công tác phòng, chống dịch trong tình hình mới.

Ban Thường vụ Thành ủy cũng cơ bản nhất trí với các tờ trình của HĐND, UBND thành phố về một số nội dung liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội thời gian tới; đồng thời, cho ý kiến vào một số dự thảo báo cáo quan trọng khác./.