Tích cực chuẩn bị tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Thái Nguyên lần thứ V
Toàn cảnh Hội nghị

Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Thái Nguyên lần thứ V, giai đoạn 2020-2025 dự kiến tổ chức vào ngày 28/9. Đến thời điểm này, các sở, ngành của tỉnh đã xây dựng kế hoạch chi tiết và đang tập trung thực hiện các phần việc, nhiệm vụ được phân công.

Tại Hội nghị, các thành viên ban tổ chức đã thảo luận, cho ý kiến vào Chương trình Đại hội; thành phần đại biểu; tài liệu báo cáo, tham luận phục vụ đại hội; trang trí khánh tiết; công tác tuyên truyền; chương trình nghệ thuật chào mừng; việc bố trí gian hàng trưng bày sản phẩm tiêu biểu về công nghiệp, nông nghiêp; các điều kiện đảm bảo về y tế, giao thông, an ninh trật tự.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các thành viên ban tổ chức bám sát kế hoạch để tập trung chỉ đạo thực hiện các nội dung, nhiệm vụ được giao. Ban thi đua khen thưởng tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành để hoàn thiện chương trình đại hội và chuẩn bị tốt các nội dung công việc liên quan, đảm bảo thực hiện thành công Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Thái Nguyên lần thứ V, giai đoạn 2020-2025./.