Thảo luận tổ về các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết
Phiên làm việc buổi chiều, các đại biểu HĐND tỉnh tiến hành chia tổ để thảo luận

Kết quả phát triển KT-XH năm 2022, nhiệm vụ, giải pháp năm 2023 là nội dung được các đại biểu dành nhiều thời gian thảo luận. Đánh giá cao vai trò của HĐND, công tác chỉ đạo điều hành của UBND và sự nỗ lực của các cơ quan, ban, ngành, địa phương, đại biểu cũng chỉ ra một số hạn chế và đề xuất giải pháp trong thời gian tới, đặc biệt là tiếp tục giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, ổn định sản xuất. Việc điều hành, phân bổ vốn cho các dự án phải đi liền với việc quản lý, giám sát hiệu quả nguồn vốn.

Cho rằng kết quả phát triển KT-XH trong năm qua là khả quan, song trên một số lĩnh vực vẫn còn hạn chế như: tình trạng mất an ninh trật tự ở nông thôn khi vấn nạ cờ bạc đã len lỏi và gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng đến đời sống người dân, rất cần được cơ quan chức năng liên quan tăng cường các giải pháp chấn chỉnh. Nhiều ý kiến đại biểu cũng còn băn khoăn với nội dung giao biên chế công chức hành chính, quyết định biên chế sự nghiệp năm 2023, nhất là trong lĩnh vực giáo dục ở một số địa phương vùng núi đặc thù, nơi việc thu hút, giữ chân giáo viên đang là vấn đề khó.

Bên cạnh đó, giải pháp cho vấn đề dôi dư các nhà văn hóa ở xóm, tổ dân phố sau sáp nhập; vấn đề xã hội hóa để nâng cao tiêu chí trường chuẩn quốc gia cũng được nhiều đại biểu quan tâm, đề nghị HĐND, UBND tỉnh có hướng giải quyết. Đầu tư hạ tầng giao thông vùng còn khó khăn; nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất; giải pháp nâng cao chỉ tiêu người dân tham gia BHYT trong năm 2023; đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống người dân; chế độ chính sách cho một số đối tượng đặc thù… cũng là những nội dung được quan tâm trong phiên thảo luận tổ.